Balıkçılık mesleğinde kadın ve erkek beraber çalışmaktadırlar, ancak balıkçılık erkeklerin yaptığı bir meslek olarak algılanmaktadır.

Diğer taraftan antropologlar kadının eski çağlardan beri mesleğin içinde önemli görevler aldığını rapor etmektedir.

Kadının toplumsal iş bölümü içinde günlük ev işleri, çocuk bakımı, ev idaresi gibi roller üstlenmesi, çalışma hayatında resmi kayıtlara dahil olmamasına ve ikincil konuma itilmesine neden olmuştur.

Datça-Bozburun kıyılarında balıkçılık mesleğini eşi ile ya da yalnız yapan 70'in üzerinde kadın balıkçı vardır.

 

kb1

Kadınlar balıkçılık mesleğini ağ temizlemek ve kaldırmak, teknede rahat hareket edebilecek alanın ve tuvaletin olmaması, çocuklarını teknede yetiştirmek ve yalnız bırakıp balığa çıkmak, yaz döneminde 3-4 ay teknede yaşamak, hamileyken bile avcılığa devam etmek gibi zorluklara rağmen bu mesleği severek ve isteyerek yaptıklarını ifade etmektedir.

Kıyı kesiminde yaşayan genç nüfusun balıkçılık mesleğini yapmak istememesi, özellikle aile balıkçılığının devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Mesleği sürdüren kadınların çoğu 40 yaş üzerindedir.

Devlet ve toplum tarafından yeterli ilgiyi görmeyen kadın balıkçılar, mesleklerini devam ettirmek konusunda heveslerini kaybetmektedir.

 

Kadın balıkçılar, mesleği gün geçtikçe zorlanarak yaptıklarını, buna en büyük etkenin aşırı avcılık, yasa dışı avcılık ve bunların doğal sonucu olarak düşük av miktarı ve yetersiz gelir olduğunu belirtmektedirler. Bu da geçimini balıkçılıktan sağlayan ailelerin ve özellikle de kadın balıkçıların sayısının giderek azalacağını göstermektedir.

Oysa diğer ülkelerde aile balıkçılığı ve özellikle kadın balıkçılarla ilgili birçok organizasyon bulunmaktadır. Bunlar kadın balıkçıların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik birçok proje ve destek sağlamaktadır.

Kadın balıkçıların bugünkü durumuna bakıldığında, kooperatifler gibi mesleki örgütlenmelerde yeteri kadar temsil edilmedikleri, mesleki anlamda yok sayıldıkları görülmektedir.

kb3-2

Neden Kadın Balıkçılar?

DATÇA-BOZBURUN YARIMADASI

EGE'NİN KADIN BALIKÇILARI

WEB SİTEMİZ TASARIM AŞAMASINDADIR.